Barn og unge

Soul Children-kor

I Hordaland har vi 15 Soul Children-kor for barn og unge. Bli med!

Masse gøy for barn og unge!