Internasjonalt

Vår region har fokus på arbeid i Bangladesh og Mali. Der støtter vi lokale partnere som driver diakonalt, menighetsbyggende og evangeliserende arbeid for at flere skal bli kjent med Jesus.

Bangladesh