Gi til Normisjon Hordaland

I 2022 startet i tillegg en prosess med omstilling av økonomien i region Hordaland. Den ble grundig behandlet på årsmøte i mai og det ble gjort grep gjennom året for å få ned kostnadene og øke gaveinntektene til region Hordaland. Fastgivertjenesten til region Hordaland har hatt en fin utvikling gjennom 2022, og det er lagt ned et godt arbeid for videre vekst i gaveinntektene.