Bønn og nødhjelp til Ukraina

Normisjon driver misjon i Europa, og har siste årene hatt utsendinger både i Ukraina og Tsjekkia. Nå støtter vi menigheter i Tsjekkia og Slovakia som tilbyr nødhjelp til flyktninger som kommer over grensen fra Ukraina. Leirsted og menighetsbygg gjøres om til flyktningmottak, og mat, vann og medisiner kjøpes inn.

Video

I videoen forteller tidligere Ukraina-utsending Ole Magnus Breivold om hva han hører fra våre venner i Ukraina, og leder for Europa-arbeid i Normisjon, Kristian Lande forteller om nødhjelpen vi er med å støtte.

Gaver kan gis til:

Kontonr: 1503.02.13537
Prosjektnummer: 312000
Merkes med: Ukraina

I Slovakia blir midlene formidlet gjennom misjonsorganisasjonen EVS, som er i det Europeiske Indremisjons-nettverket. I Tsjekkia blir midlene formidlet gjennom SCEAV, den lutherske samarbeidskirken vår.

Innsamlingsmålet er 200.000 NOK i løpet av uken som kommer. Det første som gjøres er å varme opp et større sommerleirsted til å brukes som flyktningmottak i kulden. Oppdateringer kommer.