Forfatter: andreast

#denkjensla – smågruppeopplegg

Read article "#denkjensla – smågruppeopplegg"

Nest Best – korleis det gode så lett tek plassen til Den Gode

Read article "Nest Best – korleis det gode så lett tek plassen til Den Gode"

Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar

Read article "Smågruppevisjon – gruppeopplegg i fire delar"

Kvardagstru – smågruppeopplegg

Read article "Kvardagstru – smågruppeopplegg"

Nehemja – gjenreise knuste murar

Read article "Nehemja – gjenreise knuste murar"