Oksøya

Oksøya er leirstedet vårt i Porsgrunn.

Når er leirstedet ledig?
Oversikt over når leirstedene er tilgjengelig:

Oksøya leirsted
Leie:
Henvend deg til regionkontoret på:
35 52 28 78 eller region.telemark@normisjon.no

Pris:
140,- pr pers pr natt eller
minstepris 6300,- pr døgn

Leder av styret:
Tone Arntzen
tlf. 986 33 821

Utleiedokumenter, Oksøya:
Utleieregler
Sjekkliste for godt smittevern
Smittevernsveileder
Branninstruks
Sjekkliste for utvask
Romlister Oksøya
Oppgjørskjema
Plassansvarlig sommeren 2020