Inspirasjonssamling på Melhus bedehus 14.11.2020

Vi får besøk fra ledergruppa ved Normisjons felleskontor, med bl.a.: • Ny generalsekretær Kjetil Vestel Haga • Ny internasjonal leder Tore Bjørsvik • Acta-leder Kristian Øgaard Tema vi ønsker å ha fokus på: • Fellesskapets betydning. Hvordan utvikle det videre? • Nasjonal / internasjonal misjon: hvordan henger det sammen? • Acta - hvilke muligheter gir det?

Read article "Inspirasjonssamling på Melhus bedehus 14.11.2020"

Bibeldager med Johnn Hardang på IMI Stølen

Tirsdag 27. - torsdag 29. oktober 2020. Johnn Hardang er kjent for mange som radiopastor i P7 Kristen Riksradio. Han har også vært forkynner i Langesundsfjorden Indremisjon, lærer ved Bibelskolen i Staffeldsgate, samt rektor og lærer ved Bildøy bibelskole. Vi gleder oss over at han vil undervise oss under høstens Bibeldager på IMI Stølen, Oppdal.

Read article "Bibeldager med Johnn Hardang på IMI Stølen"

Bibelkurs med Svein Granerud

26.-28. januar 2021 på IMI Stølen, Oppdal. Nytt kurs i serien: ”Sentrale emner i den kristne tro” Tema: Hebreerbrevet Fra Johannes åpenbaring. • Hebreerbrevet - et annerledes brev • Jesus er større. Kap 1 -4:13 • Et anker for sjelen. Kap 4:17 - 7:10 • Øversteprest så det holder. Kap 7:11 - 10:18 • Frimodig tro. Kap 10:19 - 13:25 Underviser: Svein Granerud Kursleder: Øivind Berg

Read article "Bibelkurs med Svein Granerud"

Ny leder og to nye medlemmer i regionstyret

Anne Bergsrønning Eid ble enstemmig valgt som ny styreleder for Normisjon region Trøndelag. Regionstyret har også fått to nye faste medlemmer, mens to av de gamle medlemmene har takket for seg i styret.

Read article "Ny leder og to nye medlemmer i regionstyret"

Ønsker å leve enkelt

Hun vil ikke gjøre ting mer komplisert enn nødvendig, sykepleieren som kan bli ny regionstyreleder i Normisjon Trøndelag. – Jeg har ei enkel tro og et enkelt syn på livet, sier Anne Bergsrønning Eid fra Melhus.

Read article "Ønsker å leve enkelt"

Medvandreren

Går livet på skinner? Eller har du møtt utfordringer som er tunge å bære alene? Hadde det da vært godt å hatt en person som du kunne dele hverdagens gleder og utfordringer med?

Lederartikkel av Inger Brit Rødberg, hentet fra Panorama nr. 8-2019

Read article "Medvandreren"

Arrangementer

Her kan du orientere deg om arrangementer i Normisjons regi i Trøndelag framover.

Read article "Arrangementer"

Panorama – Nytt fra Normisjon i Trøndelag

Read article "Panorama – Nytt fra Normisjon i Trøndelag"