Seniorarbeidet i Normisjon Trøndelag

Utdeling av nattverd på et av bibelkursene som seniorutvalget i Normisjon region Trøndelag har arrangert på IMI Stølen.

Seniorutvalget

Normisjon region Trøndelag har et seniorutvalg som ivrer for å legge til rette for åndelig og sosialt fellesskap for seniorer, gjennom å arrangere egne leirer og aktiviteter for denne gruppen.

Seniorutvalget er valgt av regionstyret i Normisjon region Trøndelag, og består av fire representanter som velges for tre år av gangen.

I 2023 består seniorutvalget av følgende representanter:

  • Elisabeth Heggheim, Børsa (leder)
  • Anders Grønning, Melhus
  • Ruth Skogen, Frosta
  • Tor-Petter Abelsen, Verdal
Seniorutvalget består i 2023 av (fra venstre): Tor-Petter Abelsen, Ruth Skogen, Elisabeth Heggheim og Anders Grønning.

Noen av de faste arrangementene som seniorutvalget står bak hvert år er :

Fra dugnadsleir på IMI Stølen
Fra dugnadsleir på IMI Stølen

I tillegg til seniorutvalgets arrangementer, arrangerer regionen i samarbeid med IMI Stølen flere faste leirer for seniorer hvert år:

Idébank til seniorarbeidet

Seniorutvalget i Normisjon har laget en idébank for seniorene i organisasjonen.

 – Hensikten er å kunne vise litt av det arbeidet som skjer i regioner og lokalt, og gi inspirasjon og ideer til eget arbeid, skriver utvalget i innledningen. 

Utvalget gir eksempler på hva som kan gjøres og tilpasses egne, lokale forhold. Blant disse er bibelkurs, leirer og stevner, turer ut i naturen, diakonalt arbeid og engasjement i gjenbruksbutikker. 

Idébanken finner du her