Håndtering av krenkelser

Normisjon i Trøndelag ønsker å ta på alvor at mennesker i ulike sammenhenger blir utsatt for seksuelle krenkelser. Vi ønsker at det i vår organisasjon skal snakkes sant om dette, og påse at hendelser blir tatt tak i på en ordentlig måte. I arbeid med slike saker forholder vi oss til de retningslinjer som beskrives i Normisjons dokument for håndtering av seksuelle krenkelser.

Normisjons regionale ressursgruppe på dette området består av følgende personer:

  • Inger Brit Rødberg, tlf. 40448871, epost: Inger.Brit.Rodberg(at)normisjon.no
  • Kjellaug Andresen, tlf. 45619818, epost: kjellaug(at)trondheimsamtalesenter.no
  • Erling Dalen, tlf. 90595928, epost: erling.dalen(at)ntebb.no
  • Arne Chr. Rokseth, tlf. 90014992, epost: arne(at)salemmenighet.no

Kontakt gjerne ressursgruppen ved behov.