Våre medarbeidere

 

Regionleder Inger Brit Rødberg
send epost
Tlf.: 40 44 88 71

Adminstrasjonsleder Ola Muan
send epost
Tlf.: 40 44 88 70

Forkynner Bjørn Roger Karlsen
send epost
tlf. 917 59 800

Redaktør Panorama Magne Vik Bjørkøy
send epost
tlf. 907 89 950

Actaleder Eivind Risholm
send epost
tlf. 975 73 661

Actaarbeider Inger Synnøve Gjære
send epost
Tlf.: 40 44 88 79

Actaarbeider Elisabeth Helgøy
send epost
Tlf.: 94 89 47 36

Actaarbeider Kristine Hjellen (permisjon)

Actaarbeider Janne Gjønnes Kambestad (permisjon)