Våre medarbeidere

Regionleder
Inger Brit Rødberg
Send e-post
Tlf.: 40 44 88 71

Adminstrasjonsleder
Ola Muan
Send e-post
Tlf.: 40 44 88 70

Forkynner
Bjørn Roger Karlsen
Send e-post

Redaktør Panorama
Magne Vik Bjørkøy
Send e-post
tlf. 907 89 950

Actaleder
Eivind Risholm
Send e-post
tlf. 975 73 661

Actaarbeider
Kristine Hjellen
Send e-post
Tlf.: 995 34 967