Ledige stillinger i Acta Trøndelag

Acta Trøndelag har ca. 50 lokallag inkludert 10 Soul Children-kor. Vi arrangerer leirer for barn og ungdom. Acta deler kontorer med Salem menighet, midt i hjertet av Trondheim by. Staben omfatter 3 årsverk.

Ledig fast stilling i 100%:
Acta-leder i Trøndelag

Vi søker en visjonær og dynamisk leder som har et hjerte for barn, ungdom og Jesus, evne til å arbeide i team og å få satt visjoner ut i livet.

Stillingen omfatter:

 • Administrative lederoppgaver og personalansvar
 • Felleskapsbygging ut fra Actas visjon og handlingsplan*
 • Forkynnelse for barn og ungdom
 • Ledertrening og lederutvikling
 • Leirarbeid
 • Oppfølging og utrustning av lokale ledere og lokallag

Ledig fast stilling i 100%:
Acta-arbeider i Trøndelag

Stillingen omfatter:

 • Forkynnelse for barn og ungdom
 • Oppfølging og utrustning av lokale ledere og lokallag
 • Leirarbeid
 • Felleskapsbygging ut fra Actas visjon og handlingsplan*
 • Ledertrening og lederutvikling

Vi søker etter personer som:

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Er kreative, engasjerte og nytenkende
 • Er fleksible, ansvarsbevisste og liker utfordringer
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Har erfaring fra liknende arbeid, gjerne korarbeid

Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, og Normisjons grunnregler. Det må fremvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Tiltredelse 1. august eller etter avtale. Søknadsfrist: 10. juni 2021

Mer info: Acta-leder Eivind Lånke Risholm, tlf. 97573661 eller regionleder Inger Brit Rødberg, tlf. 40448871.

Søknad med CV og referanser til: inger.brit.rodberg@normisjon.no