Ladepausen

De siste årene har jeg vært sammen med noen bileiere som er veldig opptatt av bilens behov. De tenker og snakker: Trenger den å lades nå? Hvor langt kommer den med strømmen den har nå? Skal jeg legge inn ladepause underveis?

En elbil-eier vet at det er mye billigere å lade ofte enn å bytte batteri. Jeg opplever at elbil-eiere  til enhver tid er opptatt av hvor langt strømmen rekker. Og når de er ute og kjører langt, planlegger de en ladepause eller flere underveis. Og nettopp fordi de gjør det kommer de trygt frem til målet. Leste en reklame for en ladestasjon, der stod det – «vi gjør livet bedre for deg»

Tenk om vi kunne være like bevisst våre egne behov? Bevisst stoppe opp i hverdagen og ta en ladestopp.  Gjør vi det, tror jeg vi ville kjenne mer glede og frihet i hverdagen.

Hvis vi overfører noen av disse tankene til kristenlivet vårt og til det arbeidet vi har i Normisjon, kan vi spørre: Hva er vårt behov? Trenger vi ladestasjon, og hvor ofte? Tar vi ladepauser i hverdagen? Og når vi tar ladepause – hva skjer da?

Jeg tror det er utrolig viktig at vi gir Gud tid i våre liv. Viktig at vi i en travel hverdag har tid til å koble oss på Jesus, og la han fylle oss med det han ser vi trenger.

Bønn er utrolig viktig, vi ber til vår Far og blir påkoblet med en gang. Det er viktig at vi er påkoblet i de store valgene vi må ta i livet, men like viktig er det at vi har kontakten med Ham i våre hverdagslige valg.

I Ap.gj. 17.28 heter det: «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til». Gud er kilden til liv, og når vi er påkoblet så vi får det han vil gi oss. Jeg tror at når vi er på «ladestasjonen» hos Gud da får vi kraft og overskudd til hverdagslivets mange gleder og utfordringer. Når vi er påkoblet så tror jeg at våre liv ikke blir så rastløse og urolige, men vi blir trygg på at Jesus er der og vil vise oss sin veg.

Men det er så lett å glemme.

Jeg tror vi noen ganger må stanse opp og spørre på vegne av oss selv: Hvor lang rekkevidde har jeg egentlig? Jesus ønsker at vi skal ta ladepause hos han.

Det er en tid for alt. Også for å hvile. I en vanlig hverdag kan det være nok å sette seg ned i stillhet, og bare la Gud fylle oss med sitt nærvær.

Bare være påkoblet.

Av Inger Brit Rødberg, regionleder i Normisjon Trøndelag