Samme familie verden over

Kristne søsken finnes overalt; i Norge og i Mali.

I vår har Agenda1- teamet fra Norge vært i Mali for fjerde gang.
– De aller fleste som deltok på denne samlingen visste hva som ventet dem. Etter tre slike samlinger, har de nå blitt fortrolige med prosessen som veksler mellom undervisning, gruppesamtaler og rapporter. De kjenner til forbønn, lovsang og heiarop, og de vet at dette er stedet hvor en møter brødre og søstre fra ulike kanter av distriktet, og har fellesskap sammen med disse, sier rådgiver i Hordaland, Svein Høysæter.

Tilhøre, hjelpe, dele og inkludere

Denne gangen deltok 140 personer på de to lærefellesskapene. 15 menigheter samlet seg i Bafolabé og sju menigheter i Bamako.
– Tema på denne samlingen var «Guds familie». Vi snakket om at vi tilhører den samme Guds familie med Gud som Far, at vi hjelper hverandre å følge Jesus i denne familien (disippelgjøring), og at vi er en familie som deler evangeliet og inkluderer nye. Temaet ble også synliggjort ved at vi var mange ulike nasjonaliteter og etniske grupper sammen. På samlingen hadde vi bambara, malinké, kasonké, fulani, kamerunesisk, boliviansk og norsk språk og tilhørighet, sier Høysæter.

Massakre i nærheten

Han forteller at samtidig med deres opphold i Mali, ble den mest alvorlige massakren siden 2013 utført.
– Over 160 mennesker ble drept i en landsby som ikke ligger mer enn en dagsreise fra Bamako, angivelig av en militsgruppe som angrep en fulanilandsby. Milits får operere rimelig fritt av myndighetene for å stanse IS. Dette er konteksten og dette er kontrasten til Agenda1 og til det å leve som Guds familie, sier Høysæter. Han sier videre at de på Agenda1 så dette spesielt uttrykt overfor fulanigruppen fra Mauretania som var der for første gang.
– De ble lyttet til, anerkjent, respektert og heiet på. Vi spurte fulaniene hvordan de opplevde å være på Agenda1 for første gang. De sa at de kjente omsorgen, de opplevde at de hørte til, og det betydde mye å få anerkjennelsen og støtten fra de andre. Guds familie er svaret på etniske konflikter og massakre. En familie, mange språk og kulturer.

Fikk klær med hjem

Den siste dagen på samlingen i Bafaloubé, var det en som mente at nå som de hadde fått undervisning om å ta imot fremmede, var det deres tur til å inkludere det norske teamet, som bestod av Svein Høysæter og Gjermund Lygre. Dermed ble det samlet inn penger til de to nordmennene, som dro til skredderen og fikk sydd seg klær. Neste dag hadde de hver sin drakt de kunne bruke.
– Mange av disse menneskene er veldig fattige, men de er rike på giverglede, sier Høysæter.

Relevant og nyttig flere steder i verden

Internasjonal leder i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen, er full av lovord om Agenda1 i Mali.
– Jeg vil takke alle som har bidratt til at Agenda1 har skjedd i Mali. Det har ført til mye godt for enkeltpersoner, i menigheters utvikling og når det gjelder forholdet mellom de ulike menigheter og kirkesamfunn, sier han. Eriksen sier at dette viser at det er mulig å tilpasse Agenda1-opplegget slik at det blir relevant og nyttig for menigheter i Norge, Kambodsja, Cuba og nå i Mali.
– Det sier kanskje også noe om at vi alle er en del av den samme verdensvide kirke, selv om vi bor i ulike land. Agenda1 setter fokus på det sentrale i det kristne livet der vi sammen lærer hvordan vi kan følge Jesus.