Ny giv for Alpha-kurs i Hordaland

Med to menigheter som satser på selve grunnkurset i kristen tro, blir det en kraftfull satsing i regionen vår, sier regionleder Kristian Bjørkhaug.

Alphakurset har over tid vist at det er et redskap som formidler evangeliet til nye mennesker på en god måte. Kristne som blir med å arrangere kurset, blir utfordret på egen tro og får tatt i bruk sine nådegaver. Alpha-undervisningen både evangeliserer og disippelgjør mennesker, sier pastor i Norkirken Bergen, Kristian Bjørkhaug. Det er med forventning Norkirken Bergen og Norkirken Nordhordland nå setter i gang med Alpha-kurs.
– Det vil være et team fra menigheten som holder kurset og på den måten gjør vi det sammen. Evangelisering blir tryggere og fint å være med på når vi gjøre det slik, mener Bjørkhaug.

Alpha-kurset som redskap

Det er nå over 15 år siden Norkirken Bergen hadde et Alpha-kurs sammen med region Hordaland.
–Det var mange mennesker som fikk verdifulle erfaringer med ulike sider av den kristne tro den gang. Noen av disse kom inn i menigheten gjennom Alpha-kurset. Det er både spennende og viktig for Normisjon å nå nye mennesker med evangeliet i Hordaland. Alpha-kurset er et redskap dette kan skje med.

Satser sammen

Nå satser to av Norkirkene i regionen på Alpha samtidig.
– Det er en del av strategien til Normisjon Hordaland å nå mennesker med evangeliet. Derfor er det gledelig at vi nå fra høsten har alphakurs på to steder i regionen. Norkirken Nordhordland har også hatt Alphakurs tidligere. På denne måten kan vi nå lenger ut med budskapet om Jesus. Å ha Alphakurs flere steder samtidig gir mulighet til at flere mennesker kan være med. Dette blir en spennende høst for oss.

Alpha som en oppgløder

I Norkirken Nordhordland er Arve Reigstad spent på høstens satsing han også.
– Det er mange år siden sist det ble arrangert Alpha-kurs i Norkirken Nordhordland. Vi har i flere år snakket om at vi ønsker å ta dette opp igjen. Vi vet at satsing på Alpha er en god mulighet til å få med flere folk. Alphakurs er også en oppgløder for menigheten, sier Reigstad. Han legger til at sist de arrangerte kurs, kom flere til tro, mange ble inspirerte, flere kom med i tjeneste, og det skapte et godt samhold i fellesskapet.

Mat, undervisning og samtale

Alpha skal gå over ti ukentlige samlinger.
– Dessuten er det en weekend eller lørdag omtrent midtveis. Som en «appetittvekker» arrangeres gjerne en Alpha-middag før kurset starter. Så da blir det totalt 15 temaer. Hver Alpha-samling inneholder et måltid, undervisning og en gruppesamtale i faste grupper, sier Paulsen. Han forteller videre at Alpha er praktisk lagt opp.
– Vi er opptatt av at tro ikke bare kan være en teoretisk ideologi som vi skal forstå med hodet, og derfor spør vi hvordan de ulike temaene kan få innvirkning i vanlige folk sitt hverdagsliv. Hva betyr det på en helt ordinær tirsdag at Jesus døde for hver enkelt? Om det finnes en Gud, hvor stiller det oss mennesker i forhold til ham?
Paulsen sier at Alpha spesielt er lagt til rette for alle som søker, de som har hatt en tro de vil vurdere å «børste støv av» og de som nettopp har kommet til tro, men trenger undervisning og fellesskap, sier Paulsen og legger til at på Alpha er det lov å stille alle slags spørsmål.
– Kombinasjonen av mat, undervisning og gruppesamtale fungerer veldig bra.