Suksess med sommerleir

Siste uken i juni tok rundt 60 personer turen til Wallemtunet for årets to sommerleirer. Først ut var en barneleir fra 7 til 10 år, så en familieleir, som er ny av året.

Naturopplevelser og mat utendørs


Flere barn var på leir alene for første gang, men heldigvis er det trygt og godt å være på Wallemtunet. Her er det lek og moro fra morgen til kveld, med fotball, volleyball, sporløp, spennende kubbespill-kamper, hoppeslott og mye annet gøy. Alt ligger til også til rette for flotte naturopplevelser, fjellturer av varierende lengde og flere måltid som både lages og nytes utendørs.

Nye trossteg

Både Martin Olsen og Thomas Hammer fra region Horda-land var med på leirene, og hadde andakter, misjonstimer og bibeltimer.
– Over hele landet har det vært en nedgang i antall leirdeltakere de siste årene, sier Acta-leder Thomas Hammer.
– Nedgangen er aller mest merkbar i begynnelsen av sommerferien. Derfor har vi tenkt nytt om sommerleirene våre, og i år satset på familieleir, sier Hammer. Han forteller at responsen har vært veldig god. I tillegg til denne leiren, arrangeres barneleir for de yngste skolebarna, der interessen og påmeldingen fortsatt er god.

– Å kunne invitere til leir har stor betydning. For noen barn er dette det eneste kristne fellesskapet de er en del av i løpet av året. Andre kommer fra mindre sammenhenger der det ikke er så mange på deres egen alder. Men på leirene er de mange. Vi bruker flere dager sammen, hører bibelfortellinger, ber og synger sammen.
— Mange tar nye steg i troen på leirene våre.