Liv Berit Pilskog er ny regionstyreleder

Under årets digitale regionårsmøte ble Liv Berit Pilskog valgt som leder av regionstyret.

Tekst: Kristin Winther Jørgensen — Foto: Privat

– Jeg takker for tilliten, sier Pilskog som nå tar over styrevervet etter Svein Inge Myhr.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Svein Inge Myhr for tiden han har vært styreleder for Region Hordaland. Med Svein Inge har vi hatt en engasjert leder med stor arbeidskapasitet og oversikt over arbeidet i regionen og i Normisjon forøvrig. Hans vidsyn for misjon og hvordan vi kan være med og gi Guds ord til folket både nasjonalt og internasjonalt, står det stor respekt av.

– Vi kan bare takke og ønske Guds rike velsignelse for det som har vært, og for fortsatt tjeneste. Som ny leder er jeg glad for å kunne ha Svein Inge som rådgiver og støttespiller, og ser frem til å samarbeide med han videre.

Spennende tid

Pilskog sier vi nå er inne i en spennende tid både som Normisjon og som region.

– Jeg har tro på at gode møtepunkter mellom de ulike lag i Normisjon er med på å sette felles fokus, som for eksempel leder og medarbeider-samlingen som var i Stavanger. For å opprettholde en felles glød for vår visjon, trenger vi klare retningslinjer å forholde oss til, slik at vi ikke blir mange «enkeltmannsforetak» i misjonen, sier den nye regionstyrelederen.

Hun mener videre at vi regionalt går inn i en spennende tid med å skape et nytt misjonssenter, som skal erstatte ØK5.

– Det vil være krevende, men med mange gode ressurser, skal vi få det til. Det vil være viktig at hele regionen kan kjenne dette som sitt, og at en får lyst til å stikke innom når en er i byen. Dette er noe vi vil komme tilbake til om ikke så altfor lenge.

For hele regionen

Pilskog sier at hun er veldig bevisst på at hun er leder for regionstyret og ikke for «Bergen».

– Det betyr at jeg er opptatt av hvordan vi kan skape engasjement for Normisjon i hele regionen. Hvordan kan vi skape gode møtepunkter inn i en ny tid? Dette må vi ha fotfolket med på. Slik situasjonen er nå, ser vi en jevn utvikling om at misjonsforeninger legges ned. Hvordan kan vi tenke fremtidsrettet, før en kommer så langt at en må legge ned foreningen? spør Pilskog. Hun er også opptatt av hva en trenger lokalt for å skape glød for misjon.

– Region Hordaland har vært og er en typisk «ytremisjonsdel» av det som i dag er Normisjon, samtidig som det også etableres forsamlinger hos oss.

– Jeg tenker at vi må ha rom for ulikheter og våge å se fremover. Det som er viktig, er at vi opprettholder misjonsengasjementet om å nå nye generasjoner og folkeslag med Guds ord, det være seg hjemme eller ute.

Takker for innsatsen

Regionleder i Hordaland, Kristian Bjørkhaug, ønsker å takke alle de som har gjort en innsats i regionstyret som går av nå.

– Tusen takk til Svein Inge Myhr som har gjort en fantastisk innsats. Og takk til Leikny Torvund, Johanne Drageidet, Bjørnar Sæle og Arne Bjørndal. Forøvrig ble resultat av valget til regionstyret slik: Liv Berit Pilskog valgt til styreleder for to år. Johanne Drageidet er valgt som fast styremedlem for tre år. Jorunn Dørdal og Bjørnar Sæle er valgt til varamedlemmer for ett år. Arne Johan Sæle er valgt som fast medlem i valgkomitéen for tre år og Leikny Torvund er valgt som varamedlem til valgkomitéen for ett år. Kristian Bjørkhaug uttrykker takknemlighet over alle disse som gir av sin tid og kapasitet til regionstyret i Hordaland.

– Vi er også veldig glad for at Liv Berit har takket ja til å bli regionstyreleder. Hun er veldig flink og kjenner Normisjon godt.