Ulike nasjoner sammen som Guds familie

Nylig var en gruppe fra Normisjon på Agenda1 Summmit i Bangkok. Blant dem var regionens egen Svein Høysæter.

Foto: Istock

BANGKOK/ BERGEN:

– Denne samlingen arrangeres av Agenda1 sentralt i IMI Kirken for å synliggjøre Agenda1s nedslag i Asia, og samtidig bygge broer mellom ulike land og kirkeledere. Over 100 deltakere fra ti ulike land kom: Nepal, India, Bangladesh, Malaysia, Filippinene, Kambodsja, Thailand, Laos, Vietnam og Norge. Fra Norge kom flere kristenledere fra ulike organisasjoner, sier Svein Høysæter.

Bønn, tilbedelse og nattverd

Høysæter forteller at det første og viktigste med å komme sammen på denne måten, er å møte Gud i bønn, tilbedelse og nattverd.

– Det blir satt av rikelig med tid til å være sammen for Guds ansikt som Guds familie. Dernest har vi korte presentasjoner på cirka 15 minutter fra hvert land hvor de presenterer det som de ser at Gud gjør i deres eget land. Deretter feirer vi hvert enkelt land, og ber for dem, sier Høysæter som forteller at dette er en flott måte å hedre hverandre på.

Mat, prat og undervisning

Så er det også godt med tid til prat og måltid.

– Å spise sammen bygger fellesskap og skaper nye muligheter for samarbeid på tvers av nasjonene. I tillegg har vi undervisning fra ulike ledere i ulike land. I år underviste særlig de unge lederne, både menn og kvinner på en fantastisk måte, sier Høysæter som gleder seg allerede til neste år.