Ny generalsekretær i Normisjon

Kjetil Vestel Haga overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Tekst: Sigrid Rege Gårdsvoll

– Kjetil Vestel Haga kjenner Normisjon, og er godt kjent i organisasjonen, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Han har en bakgrunn som passer godt for stillingen, og vi er veldig glad for at han er motivert til å ta på seg jobben som generalsekretær.

Vestel Haga jobber i dag som rektor på normisjonseide Bibelskolen i Grimstad, og har tidligere blant annet vært forsamlingsleder i Grimstad Normisjon og utsending for Normisjon i Ecuador.

– Normisjon har stor betydning for mange mennesker både ute og hjemme. Det oppleves som et stort privilegium at Landsstyret vil at jeg skal overta ledelsen etter Anne Birgitta. Det gleder jeg meg til! sier Kjetil Vestel Haga. – Jeg er rett og slett begeistret over Normisjons arbeid ute og hjemme – for det er så mye bra og viktig som skjer. Norge trenger Normisjon – verden trenger Normisjon! Jeg håper at jeg – sammen med de jeg skal lede, kan bidra til at denne begeistringen smitter så Normisjon får en enda sterkere betydning i tiden som kommer.

Planen var opprinnelig å ha ny generalsekretær på plass ved årsskiftet, men det ble satt fart i rekrutteringsprosessen da avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland ga beskjed om at hun ønsket å trå ut av stillingen 1. september. Vestel Haga går etter planen inn i stillingen 1. oktober.

– Vi er veldig glad for at vi har fått en så god og rask løsning på generalsekretærspørsmålet, og har fått en ny generalsekretær som har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb, sammen med resten av organisasjonen, i årene som kommer, avslutter landsstyreleder Solberg.