Glimt av himmel på nett

På grunn av korona-situasjonen ble Agenda1 Summit digital i år.

Computer and bible on a desk at home with a videoconference on the screen

Hvert år bruker menigheter, kirker og fellesskap som er tilknyttet Agenda1 å samles til en fysisk konferanse i Bangkok. Nå som vi er inne i en verdensvid pandemi, gikk ikke det.

I stedet samlet deltakerne seg foran sine skjermer og deltok digitalt. Cirka 70 deltakere fra 14 land ble med, og flere av deltakerne kommer fra land der kristne blir forfulgt.

– For meg ble denne dagen et glimt av hvordan jeg ser for meg at det vil være i himmelen. Her kom vi sammen fra mange steder i verden og med ulike språk for å fortelle om alt det gode som Gud gjør mellom oss, sier rådgiver i Normisjon Hordaland, Svein Høysæter. Vanligvis er han å finne på den fysiske konferansen, men i år deltok han fra arbeidsrommet sitt hjemme i Samnanger.

Nye kristne hver dag

Høysæter forteller at selv om dette var en fantastisk flott måte å samles på, er det ikke noe som kan erstatte et fysisk treff.

– Vi bruker å være sammen to og en halv dag, drikker mange kopper kaffe og prater med hverandre. Den dimensjonen forsvinner i det digitale, sier Høysæter. Likevel, han sitter igjen med noen solide inntrykk fra Agenda1-dagen.

– Det var et utrolig sterkt øyeblikk da gjengen fra Cuba ba for USA. Og så var det fint å høre fra en av de amerikanske pastorene som hadde stått opp klokken 04.30 for å delta, at han gjerne kunne begynne å stå opp så tidlig for å få slike fellesskapsopplevelser på nettet. I tillegg hørte vi et vitnesbyrd fra et land i Afrika der det kommer nye kristne til fellesskapet hver eneste dag. Det er utrolig.

En stor familie

– Familietankegangen er sentral i Agenda1, sier Høysæter. Han synes at det kom godt frem i praktiske uttrykk og anerkjennelse hos deltakerne.
Høysæter synes det var spesielt kjekt å se deltakere fra Bangladesh og Mali.

– Dette er folk vi kjenner og har blitt glad i, som er aktive i Agenda1-sammenheng. Det var første gang at vi har hatt Zoom-forbindelse med Mali, så det gjorde inntrykk å se og høre dem, sier Høysæter som forteller om stort engasjement for å delta på samlingen.

– En fra Nepal hadde reist i hele tre dager for å være med. Det sier noe om engasjementet.