Koronatiden fortsetter

– Vi er inne i en tid med både restriksjoner og muligheter, sier regionleder Kristian Bjørkhaug i region Hordaland.

Håpte på fysiske treff tidlig i 2021

Bjørkhaug sier han hadde håpet 2021 skulle startet på en annen og mye bedre måte enn hva det har gjort.

– Med vaksinering like rundt hjørnet var vi nøkterne optimister hva gjaldt oppstart av fysiske treffpunkter igjen. Når nå det er gjort funn av de nye mutasjonene i våre områder, ser det likevel ut for at vi må smøre oss med enda mer tålmodighet før vi kan få mer normale situasjoner igjen, sier regionlederen. Han sier at 2020 ble et særdeles uvant år for alle, misjonsarbeidet i Normisjon inkludert.

– Covid-19 har satt et voldsomt preg på oss, og korona-viruset forandret verden som vi kjente den. Vi har aldri vært borti noe lignende i vårt arbeid som har betydd så mye for hvordan vi har organisert arbeidet og treffpunktene våre. Vi har hatt behov for nytenkning og fleksibilitet hos alle.

Digitale muligheter

Bjørkhaug sier at disse tidene åpner for nye muligheter.

– Gudstjenester og treff på Zoom er fine måter å holde relasjoner varme på mens vi venter på at samfunnet kan åpne opp igjen. Vi hadde nok ikke lagt til rette for digitale treff i så stor grad hadde vi hatt et normalår i fjor. Verden knyttes nå sammen på en unik måte, sier Bjørkhaug. Likevel savner han å treffe misjonsfolket fysisk.

– Det er noe spesielt med å kunne samles i samme rom, da får vi en annen type møter både med Gud og med hverandre. Det å prate, være sammen i bønn og sang er noe av det som er unikt når det gjøres i samme rom. Vi gleder oss til det kan skje igjen.