Sniktitt inn i Bjørnsons Gate 11

Misjonssenteret i Bjørnsons gate 11 i Bergen er under restaurering.
– Nå jobbes det for å ferdigstille bygget slik at vi kan flytte virksomheten vår hit, sier Kristian Bjørkhaug.

Regionlederen gleder seg over å se at misjonssenteret stadig blir nærmere en realisering. I disse dager er entreprenørene i gang med sitt arbeid.

– Selve bygget er fra 1916, og det er mye å ta hensyn til når det nå skal utbedres. Det innvendige skal gjenspeile det utvendige, så da legger det noen føringer på hvordan vi jobber med å få bygget tilbake til sin opprinnelige stil, sier Bjørkhaug. Han forteller at vinduene er spesialbestilt i svart, og at svarte nyanser også vil vises igjen på innsiden av senteret.

Bilverksted og byggevarer

Selve bygget har huset både bilverksted og butikk, samt en byggevare-forretning.
– Det er et spennende lokale som passer veldig godt til vårt bruk, mener Bjørkhaug. Han mener at resultatet kommer til å bli kjempebra til slutt.
– Det blir superfint. Jeg er veldig fornøyd.

Et bygg for mennesker

Bjørkhaug tror at misjonssenteret blir et flott forsamlingslokale.
– Der skal vi ha ulike fellesskaps-samlinger, kurs, konferanser, korøvelser, års-møter og mange andre møtepunkter. Dette misjonssenteret er for folk, og det skal legge rammene rundt møter mellom Gud og mennesker, sier regionleder Kristian Bjørkhaug.

Han forteller at det nye senteret skal være åpent, innbydende og oppleves trivelig. I utformingen av senteret står opplevelsen av trivsel sentralt.

Takknemlig til alle involverte

Bjørkhaug har fulgt prosessen med nytt misjonssenter gjennom flere år.
– Vi har hatt med oss mange, både frivillige og ansatte som har gjort en solid innsats med å først finne et egnet bygg og så i neste omgang å klargjøre for at vi kan få et regionalt misjonssenter. Vi er veldig takknemlige for innsatsen som har blitt lagt ned gjennom alle disse årene, helt fra midten av 2000- tallet og frem til i dag, sier Bjørkhaug.

Regionlederen understreker at det å flytte inn i senteret ikke blir å starte opp virksomheten på nytt, men bygge videre på det misjons-arbeidet som allerede eksisterer.
– Det er et stort engasjement i vår region for misjon ute og hjemme. Dette tar vi nå med oss og viderefører i misjonssenteret. Her vil vi samles om visjonen vår Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Møtesaler, kafé og barnerom

Inngangen til senteret går ut mot Spar-butikken på nordsiden av bygget, forteller Bjørkhaug.

– Etter at inngangspartiet er passert, kommer man forbi kafé-området før man kommer inn i selve møtesalen. Der vil det bli en mobil scene. På siden vil det komme et lite rom, som et sakresti eller et backstage-rom. Videre opp i andre etasje finnes en liten sal, før man kommer til kontordel og en rekke mindre aktivitets-rom som egner seg for eksempel til søndagsskole-undervisning eller mindre gruppesamlinger.

– Salen i første etasje vil romme cirka 150 sitteplasser, kafeen nede har plass til 50 mennesker, mens salen oppe har plass til rundt 50 sitteplasser. Nede kan vi ha plass til cirka 300 mennesker som står.

Et hjem for Normisjon

Han tror at dette bygget vil dekke det behovet Normisjon Hordaland har av plass til møtevirksomhet.
– Jeg mener vi har funnet et bygg som tjener oss meget godt.