Agenda1 utrustet menighetene i Mali til å fortelle om Jesus til sine egne

Vanligvis reiser norske team fysisk til steder der vi arrangerer Agenda1-samlinger. I regionarbeidet i Hordaland reiser rådgiver Svein Høysæter til både Mali og Bangladesh.

Under pandemien har han fulgt arbeidet fra hjemmekontoret sitt på Høysæter. Lokale menighetsledere har overtatt stafettpinnen.

– Vi har vært veldig opptatt av at de lokale menighetene og lederne der må ta eierskap og drive prosessene fremover selv. Slik kan Agenda1 fungere slik det er tenkt; at disipler av Jesus lærer opp nye disipler. Dette skjer nå i Mali og i andre afrikanske land.

I januar 2020 var planen for året klar, med flere møtepunkter for lokale ledere og Agenda1-samlinger i Mail. Slik gikk det ikke.

Lederkurset i januar ble arrangert som planlagt, der 16 lokale ledere for Agenda1 i Mali var med. De ble utrustet til ta over ansvaret for å lede og undervise på kommende Agenda1-samlinger.

Da pandemien brøt ut, måtte de lokale lederene ta over ansvaret lenge før det som var planlagt. Det ble en stor suksess.

I mars 2020 ble det arrangert en samling sammen med Normisjons direktør i Mali, Therese Glendrange. Så ble alle de norske Normisjons-utsendingene kalt hjem til Norge, og de lokale lederene grep ansvaret, og arrangerte de neste Agenda1-samlingene på tre ulike steder.

«Da de lokale lederene ble gitt ansvaret for programmet, gikk de i gang med en opprydning,» forteller Svein.

«Lederene visste veldig godt hvilke deler av Agenda1-undervisningen som ville fungere i deres eget land, og hvilke deler som bare kunne kuttes ut. Før de fikk ansvaret selv, hadde de vært høflige og latt være å si ifra.»

Resultatet fra den prosessen er at Agenda1-undervisningen i Norge også har blitt forenklet, etter modell fra Mali.

«Faktisk er det slik at det kommer nye kristne til hver dag i et av Mali sine naboland. Dette skjer fordi de lokale kristne lederene gjør disipler. Det er en stor oppmuntring, og viser at Agenda1-arbeidet er bærekraftig,» sier Svein.