Årsmøte

Velkommen til Årsmøte

Sakspapirer

Innkalling

Årsmelding 2019 Normisjon region Hordaland

Regnskap

Kandidater til valg (kommer)

Ingenting å vise her