Hvem er vi?

Normisjon, Region Telemark het før fusjonen mellom Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Santalmisjonen i 2001, Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Langesundsfjordens Indremisjonsselskap var landets eldste Indremisjonsorganisasjon, stiftet i  1866,  to år før Indremisjonsselskapet. Som navnet tilsa, var virkeområdet begge sider av Langesundsfjorden og Telemark, samt noen bygder helt øst i Aust-Agder ute ved kysten.  Regionen omfatter dermed også deler av Vestfold, hovedsakelig Brunlanes.

Region Telemark har sitt regionkontor i bedehuset Hauges Minde, rett ved Ibsenhuset sentralt i Skien. Vi eier leirstedene Oksøya utenfor Brevik og Trovassli i Øyfjell i Vinje.

Regionen har i dag ansatte i tilsammen 3,4 årsverk. Vi har 53 foreninger i voksenarbeidet og 58 Actalag.

Normisjon region Telemark finansieres med frivillige gaver. Vi har gående en givertjenesteaksjon som kalles «Vi setter spor». Takk til alle som bidrar til virksomheten vår!

Normisjon, region Telemarks øverste organ er årsmøtet. Årsmøte velger et regionsstyre.
Styret for 2018/2019 er:
Erik Åtland (leder), Øyvind Barland (nestleder), Kjersti Takvam Rahm, Martin Holt Fredriksen, Liv Sneltvedt Lund og Gunn Kristin Bøe.
Vara er: Torhill Sønderland.

Acta, er barne og ungdomsorganisasjonen til Normisjon. Acta er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 20.000 betalende barn og unge. I region Telemark har vi 58 lokallag. Totalt har vi ca 1200 medlemmer fordelt på lokallagene.

Acta, region Telemark er en egen selvstendig organisasjon. Organisasjonens øverste organ er årsmøtet, som velger et styre.
Styret for 2018/2019 består av:
Morten Stulen (leder), Kristian Barland, Magnus Stulen, Ada Ripegutu Valle, Dennis Lagesen Veholt og Oliver Eriksrød.
Vara: Emilie Gunnersen, Sara Selle og Thomas Grunnsund.