Hvem er vi?

Normisjon, Region Telemark het før fusjonen mellom Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Santalmisjonen i 2001, Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Langesundsfjordens Indremisjonsselskap var landets eldste Indremisjonsorganisasjon, stiftet i  1866,  to år før Indremisjonsselskapet. Som navnet tilsa, var virkeområdet begge sider av Langesundsfjorden og Telemark, samt noen bygder helt øst i Aust-Agder ute ved kysten.  Regionen omfatter dermed også deler av Vestfold, hovedsakelig Brunlanes.

Region Telemark har sitt regionkontor i bedehuset Hauges Minde, rett ved Ibsenhuset sentralt i Skien. Vi eier leirstedene Oksøya utenfor Brevik i Porsgrunn og Trovassli i Øyfjell i Vinje.

Regionen har i dag 4 ansatte og et Actateam bestående av 7 ungdom.

Vi har ca 50 foreninger i voksenarbeidet og ca 50 Actalag.

Normisjon region Telemark finansieres med frivillige gaver. Takk til alle som bidrar til virksomheten vår!

Normisjon, region Telemarks øverste organ er årsmøtet. Årsmøte velger et regionsstyre.
Styret for 2021/2022 er:
Jostein Gjærum (leder), Christian Dahl, Magnus Stulen, May Eriksrød Selle, Tor Erik Helvin og Sigmund Holtskog.

Vara er: Liv Sneltvedt Lund.

 

Acta, er barne og ungdomsorganisasjonen til Normisjon. Acta er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 20.000 betalende barn og unge. I region Telemark har vi 58 lokallag. Totalt har vi ca 1200 medlemmer fordelt på lokallagene.

Acta, region Telemark er en egen selvstendig organisasjon. Organisasjonens øverste organ er årsmøtet, som velger et styre.
Styret for 2020/2021 består av:
Magnus Stulen (leder), Ada Ripegutu Valle (nestleder), Andrea Gudbrands, Ingrid Eriksrød og Christian Aronsen.

Vara: Jon Åsmund Langemyhr, Erle Listaul og Bettina Grønli.

Acta-teamet 2021 Fra v. Ingrid, Bettina, Ada, Elise, Andrea, Erle, Bertil