Utleieinformasjon

Våre leirsteder kan leies ut til lag og foreninger når vi selv ikke bruker dem.

For å se når leirstedene er tilgjengelig for leie, klikk deg inn her for
Trovassli
Oksøya

Oksøya leirsted
Leie:
Henvend deg til regionkontoret på:
35 52 28 78 eller region.telemark@normisjon.no.

Pris:
150,- pr pers pr natt eller
minstepris 6300,- pr døgn

Leder av styret:
Tone Arntzen
tlf. 986 33 821

Utleiedokumenter, Oksøya:
Utleieregler
Sjekkliste for godt smittevern
Smittevernsveileder
Branninstruks
– Sjekkliste for utvask

Trovassli leirstad:
Leie:
Henvend deg til regionkontoret på:
35 52 28 78 eller region.telemark@normisjon.no.

Pris:
150,- pr pers pr natt eller
minstepris 3000,- pr døgn

Leder av styret:
Jan Nielsen
tlf. 913 91 752

Vaktmestertjenester:
Aslak Breiseth
tlf. 990 06 425