«Å eldes med begeistring»

Per Anders Nordengen, prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Han har arbeidet som prest i mange år, både i Norge og
i Sør-Afrika.

Nordengen både underholder og engasjerer. Han bruker verken Power Point eller manuskript. Gjennom en levende fortellerform formidler han både alvor og humor rundt det å eldes – eldes med begeistring.