Aktiv Senior

Vi er en bevegelse for aktive mennesker for å bygge relasjoner i et kristent fellesskap med en klar kristen forankring og formidling.

Vi leter etter og ønsker å etablere arenaer for å bygge disse fellesskapene.

Det har jevnlig vært sendt ut nyhetsmailer med info om våre arrangementer. «Aktiv senior» er i en endringsprosess der ikke alt er klart og det kommer foreløpig ikke nyhetsmailer kun for dette arbeidet. Du kan få tilsendt regionens nyhetsbrev ved å sende kontaktinfo til gunn.marit.selle@normisjon.no

I august/september 2024 blir det ny Seniortur til Hermon høyfjellssenter.