Aktiv Senior

Vi er en bevegelse for aktive mennesker for å bygge relasjoner i et kristent fellesskap med en klar kristen forankring og formidling.

Vi leter etter og ønsker å etablere arenaer for å bygge disse fellesskapene. Jevnlig sendes det ut nyhetsmailer med info om våre arrangementer.

Du kan få nyhetsmailene ved å gi oss mailadressen din. Send den inn til tor.bringaker@normisjon.no