SMM

SMM står for samarbeid menighet og misjon. Normisjon region VeBu har SMM-avtale med 4 menigheter.

Hemsedal menighet og Hemsedal Normisjon. Prosjekt: Pasientstøttefond i Okhaldhunga sykehus og bekjempelse av vold mot kvinner i Nepal

Horten menighet. Prosjekt: Pionerarbeid i Senegal

Kvelde menighet. Prosjekt: bekjempelse av vold mot kvinner i Nepal

Undrumsdal menighet. Prosjekt: Møyfrid og Christian Moskvill i Senegal