SMM

SMM står for samarbeid menighet og misjon. Normisjon region VeBu har SMM-avtale med følgende menigheter.

Hemsedal menighet og Hemsedal Normisjon. Prosjekt: Liv og Helse, Okhaldhunga sykehus og bekjempelse av vold mot kvinner i Nepal

Kvelde menighet. Prosjekt: bekjempelse av vold mot kvinner i Nepal

Botne sokn. Prosjekt: Utdanning, Bangladesh

Nykirke sokn. Prosjekt: Pionerarbeid, Senegal

Borre sokn. Prosjekt: Skoleprogram, Bangladesh