Arrangement

Velkommen til ett eller flere av våre arrangement i 2021!

Oktober:
9.: Loppemarked på Gjennestad
19.: Lunsjforedrag med Sjur Isaksen. Påmelding her
22. – 24.: Spot On – Bibel
24.: Søndagsbuffet på Strand
27. – 28.: Strandtorget

November:
9.: Komlekveld kl 18.30. Påmelding
16.: Lunsjforedrag med Laila Riksaasen Dahl. Påmelding her.
19. – 21.: LIFT

Desember:
1.: Julebord på Strand kl 19. Trygve Wikstøl underholder. Påmelding
2.: Julelunsj på Strand kl 11.30, minikonsert kl13. Påmelding
3.: Julelunsj på Strand kl 11.30, minikonsert kl13. Påmelding
3.: Julebord på Strand kl 19. Konsert med Stian Tveit og Ingunn Grude. Påmelding
7.: Lunsjforedrag med Einar Lunde. Påmelding her.
8.: Julelunsj på Strand kl 11.30, minikonsert kl13. Påmelding
21.: Actas Julegalla