Om oss

Både lokalt og regionalt drives det et mangfoldig og stort arbeid for alle generasjoner i regionen. Det er over 50 små og store Normisjons-fellesskap i regionen, og i Kongsberg, Drammen og Sandefjord finner man regionens tre Norkirker.

Acta, Normisjons barne – og ungdomsarbeid, er regionens satsingsområde. Acta har 45 lag, fra Larvik i sør til Hemsedal i nord. Gjennom leirarbeid og andre arrangement samler Acta regionalt hundrevis av barn og ungdommer hvert år. Ledertrening og ungdomsteam er to av Actas satstingsområder utenom leir.

Gjennestad videregående skole og Danvik folkehøyskole er begge skoler i vår region som eies og drives av Normisjon. Gjennestad er 100 % en Normisjons-skole, Danvik eier og driver vi sammen med KFUK – KFUM.

Fire barnehager eies og drives av Normisjon i vår region.

Gjennom frivilig innsats drives det det to gjenbruksbutikker i regionen, Galleri Normisjon Drammen og Galleri Normisjon Ål. Overskuddet fra begge disse butikkene går til Normisjons arbeid internasjonalt og til Actas arbeid regionalt.

Normisjons TV-satsing, JesusNett, har sin base i vår region.

Vår visjon er ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag”. Vi har prosjekter i flere samarbeidsland, og misjonærer som også er fra vår region.

Regionen eier Strand leirsted og gjestegård, hvor vi har hatt leirer siden 1939. Leirstedet ble kjøpt av organisasjonen i 1943.

Danvik Folkehøgskole

Read article "Danvik Folkehøgskole"

Gjennestad Videregående Skole

Gjennestad Videregående Skole