Regionalt engasjement

I region VeBu har vi hatt spesielt fokus på prosjektet Like mye verdt. Du kan lese mer om dette prosjektet her.