Om Acta

I vår region er barne – og ungdomsarbeidet er prioritert satsingsområde. Acta – barn – og unge i Normisjon har 54 Actalag i regionen, fra Larvik i sør til Hemsedal i nord. Acta driver også et omfattende leirarbeid, der regionens eget leirsted, Strand, som ligger i Sandefjord, er base for mange av regionens barne – og ungdomsleirer. Acta satser også på team for ungdommer.