Årsmøte 15. april 2023

Årsmøtet avholdes i Solvangkirken i Tønsberg. Det er registrering fra kl 10.00.

10.00: Registrering, Kaffe og rundstykker
10.30: Åpningsmøte. Tale ved Kari Stornes, Actas repr. i regionstyret
11.15: Årsmøte.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering
Årsrapporter, Regionstyret og Actastyret (til orientering)
Regnskap og revisjonsrapport
Valg
Normisjons Lovverk
Orienteringer
13.00: Middag
13.45: Årsmøtefest for hele familien
* Vi gikk og gikk
* Konkurranser
* Sang og musikk
* Go for it – tur med tru. Hva skjer i juni?
* Kollekt
15.00: Slutt

Årsmøtepapirer finner du her

Påmelding:

 

eller på telefon/sms til 406 03 097 eller e-post til gunn.marit.selle@normisjon.no