Årsmøte 2. april 2022

Velkommen til årsmøte for Normisjon region Vestfold Buskerud.

Årsmøtet finner sted i Norkirken i Drammen 2. april kl 10-15.

Generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga, er landsstyrets utsending.

Årsmøtekontingenten er 250 kr for voksen og 150 kr for Actaungdom. I dette er kaffe/kaker og middag inkludert.

Årsmøtepapirer vil bli sendt til alle påmeldte, samt direktemedlemmer, lag og foreninger. Du finner det også her.

Påmelding under innen 31. mars
eller på telefon 406 03 097 evt. e-post til gunn.marit.selle@normisjon.no