Årsmøte 2021

Regionens årsmøte flyttes fra 24. april til 12. juni. Årsmøtet blir i Norkirken Drammen.

Sett av dagen allerede nå! Regionstyret legger fram strategidokumentet «Normisjon VeBu 2030» og ønsker deg med på drøftingene.

Saker en ønsker skal behandles, må meldes regionkontoret to måneder før årsmøtet.