Årsmøtet 2021

Flere kommuner i regionen har anbefalinger om å ikke krysse kommunegrenser. Dette gjør at mange av våre foreninger ikke kan delta på et årsmøte i Sandefjord. Det er også få påmeldt årsmøtet. Regionstyret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til september. Eksakt dato kommer vi tilbake til.