Årsmøte 2021

Regionens årsmøte blir 24. april i Norkirken Drammen.

Sett av dagen allerede nå! Regionstyret legger fram strategidokumentet «Normisjon VeBu 2030» og ønsker deg med på drøftingene.

Saker en ønsker skal behandles, må meldes regionkontoret to måneder før årsmøtet.