Årsmøtepapirer 2021

Her finner du årsmøtepapirer for årsmøtet 2021.

Ettersom det har vært vanskelig å få til et fysisk årsmøte i år, har regionstyret godkjent årsmelding og regnskap før sommeren. Disse finner du under.

Valget foretas ved å laste ned og sende inn dette skjemaet. Alle som har stemmerett kan sende inn og vil bli regnet som årsmøtes delegater for 2021.

De som har stemmerett er: direktemedlemmer, medlemmer i en Normisjonsforening eller medlemmer i et Actalag. Stemmeberettigede må være over 15 år.

Årsmelding for 2020

Regnskap for 2020

Revisjonsrapport 2020