Årsmøtet avlyses

Regionens årsmøte som skulle vært gjennomført i juni ble utsatt med tanke på å få gjennomført det i løpet av høsten. Et årsmøte innebærer at en samler mennesker fra mange deler av regionen og mange av disse er i risikogruppen. Regionstyret har derfor av smittevernhensyn vedtatt at årsmøte 2020 ikke gjennomføres.

Det er tre formelle ting som gjøres på et årsmøte: Regionstyret legger frem sin årsmelding til godkjenning, regnskapet gjennomgås og vedtas og det velges medlemmer til regionstyret. Årsmelding og regnskap kan godkjennes av regionstyret. Dette ble gjort i juni og revisjonsberetning foreligger fra revisor.
Du finner dette her:

Årsmelding
Årsregnskap 2019
Revisjonsberetning

Regionstyrets medlemmer har sagt seg villige til å forlenge sine perioder frem til ordinært årsmøte i mars/ april 2021.Med disse løsningene mener styret at det formelle er ivaretatt og at dette er den beste løsningen i unntaksåret 2020.

Regionstyret er opptatt av å drøfte samarbeidet mellom lokalt og regionalt arbeid. Årsmøte er et sted hvor vi har mulighet til å drøfte dette. Når det ikke går i år har regionstyret i stedet valgt å gjennomføre DISTRIKTSMØTER på flere sentrale steder i regionen. Steder og datoer blir lagt ut på nettsiden når det er endelig avklart..