Bakke Mølle – Småbåthavna Holmestrand

Bakke mølle, Bispeveien, Skinneneveien, Kopstadveien, Siltvedtveien, Gjelstadveien, til høyre mellom noen jorder, ut på Holtungveien, Hvittingfossveien, Nyveien, Bjergestredet, Langgaten, Weidemannsgate, Ødegårdbua Nord