Bibelcamp 22 – Program

Torsdag 7. juli:
14.00-15.00: Foredrag med Per Arne Dahl. Tema «Sårbarhetens kraft»
15.00-17.30: Middag og registrering
18.00: Åpningsmøte. «Som barn i ditt hus». Isak Voie.
19.30: Kveldsmat
20.00: Konsert med Sveinung Hølmebakk
22.00: Quiz

Fredag 8. juli:
08.00: Morgenbønn
08.30-09.30: Frokost
10.00: Bibeltime. «Om jeg kaller deg ved navn». Marit E. Berling
12.00: Lunsj/fritid/aktiviteter/turtips/åpning av bønneløype
14.00: Fritid/aktiviteter/turtips
16.00: Middag
18.00: Kveldsmøte. «Vi rekker våre hender frem». Peder Skjeldal
19.30: Kveldsmat
20.30: LevelUP
22.00: Bingo

Lørdag 9. juli:
08.00: Morgenbønn
08.30-09.30: Frokost
10.00: Bibeltime. «Kvardagskristen vil eg vera». Marit E. Berling
11.30-12.30: Strandlekene
12.30: Lunsj
14.00: Fritid/aktiviteter/turtips
17.00: Middag
19.00: Kveldsmøte. «Lær oss å gå». Marie Skarrebo Jørgensen
20.15: Noe å bite i
21.00: Konsert med Roland Utbult

Søndag 10. juli:
08.30: Morgenbønn
09.00-10.30: Frokost
11.00: Gudstjeneste. «Velt alle dine veie». Oddvar Søvik
13.00: Søndagsbuffet