Etapper Go for it – Tur med tru

Her er dagsetappene satt opp med noe forklaring på hvor vi går. Det er også satt opp ca hvor mange km det er og tiden det vil ta å gå (ikke iberegnet pauser). Det kan bli mindre endringer underveis. Sikkerheten har vært viktig, det er derfor lagt opp til minst mulig ferdsel langs de mest trafikkerte veiene.

Vi oppfordrer alle som skal gå til å spørre venner og familie om å sponse med et beløp til et misjonsprosjekt en ønsker å støtte. Ta kontakt med din organisasjon for å få vippsnummer/kontonummer.

Rute Drammen -Hemsedal

Dag 1: Fredag 2. juni Bragernes torg Drammen -Mjøndalen kirke ca 13 km, 3t
Vi går fra Bragernes torg kl 18.30. Turen går til Ypsilonbrua og følger elva før vi går Buskerudveien opp til Gamle riksvei. Vi følger denne til Nedre Eiker kirke og går gangveien over brua til østre del av Mjøndalen. Herfra er det fortau til kirken.

Dag 2: Lørdag 3. juni Mjøndalen kirke – Åmot kirke ca 22 km, 5t 10 min
Avgang fra Mjøndalen kl 10.00. Vi følger Steinbergveien, fortsetter på Drammenveien, Støperigata, Vestre Nøstegate, Stasjonsgata og så over brua. Så følger vi Storgata, Dynge, Jordfallveien og Vendelborggata. Vi følger Ringeriksvegen et stykke før vi tar inn på Geveltveien og følger så Langerudveien og Kolbrækveien før vi må ut på Ringeriksveien et stykke, men deler av denne har gangvei. Så Øvre Dramdalsvei før vi følger gangvei langs Ringeriksveien fram til Fjerdingstadveien. Vi følger denne og kommer så til gang og sykkelvei som vi følger inn til Åmot.

Dag 3: Søndag 4. juni Åmot kirke – Snarum kirke ca 22 km, 5t 10 min
Avgang fra Åmot kl 10.00. Vi følger Eikerveien, Stalsbergveien, Geithusveien og Vikersundgata fram til menighetssenteret hvor det blir et møte. Så går vi tilbake et lite stykke, inn på Badeveien og så Skinstadveien og gangvei til vi tar inn på Røsteveien. Vi følger så riksveien ca 700 m før vi tar inn på Nyhusveien og følger denne inn til Snarum.

Dag 4: Mandag 5. juni Snarum kirke – Krøderen camping ca 23 km, 5 t 20 min
Avgang fra Snarum kl 10.00. Her følger vi Snarumsveien over elva og går videre på Korsbøenveien før vi går Øgardsveien (bomvei). Vi følger Finnerudveien fram til Fv 191 og går på denne over brua. Følger så sykkelsti så langt den går og Fv 280 det siste stykket.

Dag 5: tirsdag 6. juni Krøderen – Gulsvik – Flå, Båt ca 40 km, gange ca 15 km, 3t 30 min
M/S Kryllingen går fra Krøderen brygge kl 10.00 med presse og de som går hele veien. Andre passasjerer kommer på ved Olberg brygge i Noresund kl 11.00. NB! Båtturen må bestilles i egen påmelding.
Avgang fra Gulsvik så fort vi kommer i land, ca kl 14. Vi følger Rv 7 et lite stykke (mulig vi går over gamle Gulsvik bro), utenom hallingporten og videre et stykke før vi tar inn mot Roppemoen og går en mindre vei fram til Flå.

Dag 6: Onsdag 7. juni Flå – Bromma ca 24 km (hvorav 4 km i bil forbi utsatt parti), 4t 40 min
Avgang fra Flå kl 10.00. Går over brua i Flå og følger mindre vei, Fv 203, til Austvoll. Så følger vi Rv7 fram til Brenno sag. Herfra blir det biltransport fram til Bromma.

Dag 7: Torsdag 8. juni Bromma -Nesbyen kirke ca 11 km (hvorav 7 km i bil forbi utsatt strekning), 1 t
Dette blir en kort etappe, delvis hviledag. Vi hentes med bil på Bromma kl 12.00 og settes av på Roløkken. Avgang derfra kl 12.30. Går på gangvei fra Roløkken fram til Nesbyen sentrum. En liten spasertur til Betel etter opplegg i/ved kirken.

Dag 8: Fredag 9. juni Betel Nesbyen – Gol ca 21 km, 4t 55 min
Avgang fra Nesbyen kl 10.00. Vi går over elva og følger Rudvegen til Svenkerud der vi krysser riksvegen. Vi følger Svenkerudvegen så Eiklidvegen, krysser elva over til Herad og følger gangvei til sentrum av Gol.

Dag 9: Lørdag 10. juni Gol – Eikredammen ca 18 km, 4t 15 min
Avgang fra Gol sentrum kl 14.00. Vi går opp gjennom Petterbråten byggefelt, inn på fv 51 til Nedre Bergasidevei og fram til Robru. Så har vi et strekk på 1,2km med biltransport fram til Grønli bru. Herfra går vi over Grønlibrua og følger vei langs Heimsil til vi går over Eikredammen.

Dag 10: søndag 11. juni Eikredammen – Hemsedal kyrkje ca 17 km, 4 t
Avgang fra Eikredammen kl 9.00. Vi går over dammen og videre på god grusvei langs elva og gjennom skogen fram til Torsetsida i Hemsedal. Der tar vi oss ned til Ulsåk. «Sjarmøretappen» starter kl 12.45 fra parkeringsplassen til Rema på Ulsåk. Vi følger gangvei fram til Hemsedal kyrkje. Det legges opp til noen familievennlige aktiviteter/oppgaver på denne delen.

 

Rute Hovet – Hemsedal

Dag 1: Onsdag 7. juni Hovet – Breievegen ca 18 km, 4 t 15 min
Avgang fra Hovet kl 10. Følger Hovsvegen, Fv 50, tar inn på Nesheimvegen, videre Nerolsgutu og så Ålmannvegen til Hagafoss Det meste av veien på gangvei. Stopp ca halvveis på museet på Hagafoss og Hol bygdemuseum (11,8 km). Videre følges Liavegen og Reintovegen fram til Bekkestad, derfra sti til Breievegen.

Dag 2: Torsdag 8. juni Breievegen – Torpomoen ca 16 km, 3t 45 min
Avgang kl 10.00. Breievegen, så langs Rv7 (sykkelsti) tar inn på Nossvegen, så Sundrevegen og følger denne fram til Ål sentrum (8 km). Fra Ål sentrum følger vi gangvegen på Sundrevegen fram til litt før Hallingmøbler. Der går vi under Rv 7 forbi Espegard og over Jegermobrua og tar en skogssti til venstre. Videre ned Grøvovegen forbi Sataslåtten camping så til Øyni konferansesenter der går vi over brua. Derfra går vi et lite stykke på Rv 7 til Torpomoen.

Dag 3: Fredag 9. juni Torpomoen -Gol ca 20 km, 4t 40 min
Avgang kl 10.00. Fra Torpomoen går vi ut på Rv 7 et lite stykke før vi tar inn på Kringlevegen. Fra Kringlevegen går vi gjennom Torpo sentrum ned til Misjonsheimen der vi går over på vestsida, forbi Torpo sag og videre nedover. Vi følger sykkelveg 4 (som er skilta heile vegen) ned til Vermefoss bru, der vi går over på andre siden og følger Rv 7 ca 100 m før vi kommer til gang- og sykkelvegen som går helt til Gol sentrum.

Dag 4: Lørdag 10. juni Gol – Eikredammen ca 18 km, 4t 15 min
Avgang fra Gol kl 14.00. Vi går opp gjennom Petterbråten byggefelt, inn på fv 51 til Nedre Bergasidevei og fram til Robru. Så har vi et strekk på 1,2km med biltransport fram til Grønli bru. Herfra går vi over Grønlibrua og følger vei langs Heimsil til vi går over Eikredammen.

Dag 5: søndag 11. juni Eikredammen – Hemsedal ca 17 km, 4 t
Avgang fra Eikredammen kl 9.00. Vi går over dammen og videre på god grusvei langs elva og gjennom skogen fram til Torsetsida i Hemsedal. Der tar vi oss ned til Ulsåk. «Sjarmøretappen» starter kl 12.45 fra parkeringsplassen til Rema på Ulsåk. Vi følger gangvei fram til Hemsedal kyrkje. Det legges opp til noen familievennlige aktiviteter/oppgaver på denne delen.