Gjennestad – Bakke Mølle

Gjennestad, Stokke Ravei, Stokkeveien, Borgeveien, Gryteveien, Fossnesveien, Vennerødveien, Andebuveien, Fuskegata, Lierengveien, Åsveien, Ramnesveien, Brårveien, Gamleveien, Bispeveien, Bakke Mølle