Gol bedehus

Adresse:
Sentrumsvegen 105
3550 Gol

Poeng: 2

Turopplevingar og attraksjonar:
• Golsfjellet; eit sykkel- og turvenleg område for heile familien
• Badeplass ved Mobrua
• Myklefossen kraftstasjon; fyrste kraftstasjon som forsynte Gol med straum
• Renslotunet, gamal husmansplass
• Stavkyrkjetomta ovanfor Gol kyrkje
• Gol bygdemuseum Skaga