Haabet

Den 13. mars 1871 blåste det opp til orkan styrke utenfor Jan Mayen. Mannskapene på skutene som vendte hjem til Tønsberg i mai og juni, kunne fortelle om et forrykende uvær og at det var siste gang de hadde sett selfangerbriggen ”Haabet”.

Hvem eide ”Haabet”?
Briggen var eid av rederen og fangstmannen Svend Foyn fra Tønsberg, en mann som med tiden skulle bli en av Norges rikeste menn.

Hva skjedde med ”Haabet”?
Svend Foyn ble av flere bedt om å sende skip til områdene rundt Jan Mayen for å søke etter skipet og sjekke om mannskapet kunne ha klart å komme seg i land på isen. En slik leteaksjon ble aldri igangsatt. ”Haabet” ble aldri funnet.

Hvem var ombord?
”Haabet” hadde et mannskap på 45 menn i alderen 18-49 år. Med unntak av 2, var alle bosatt i Vestfold, 25 av dem fra Sandefjord. Kaptein på ”Haabet” var Niels Knudsen fra Veierland. Han og kona Marie Brydine hadde 6 barn.

Hvorfor skjer 150 års-markeringen på Strand?
Niels og Marie Brydine Knudsen var fra 1865 eiere av Strand (dagens Strand leirsted). I erindringer som et av barnebarna deres skrev om sine besteforeldre, kan vi lese: ”Saa gik da hans kone hjemme paa Strand og ventet i uvishet, klatret daglig op paa Gamlefjeld og speidet utover langt ut paa høsten.”

Utsikt fra Gamlefjell mot Tønsbergfjorden.