Kodal kirke – Gjennestad v.g.s.

Kodal kirke, Hasåsgrenda, Gallisveien, Kodalveien, Til inn til høyre inn etter ca 2,8 km (Kodalveien?), Løkeveien, Horntvedtveien, Løkeveien, Gjennestadveien, til høyre inn på Undelstvedtveien hold til venstre etter 9,3 km, hold høyre etter 9,9 km og følg så mindre vei, under E18, Stokke Ravei, Gjennestad.