Lunsjforedrag på Strand 2023

Siden oppdateres jevnlig.

Kl 12.00: Varmlunsj
Kl 13.00: Foredrag
Kl 14.15: Kaffe og kaker

18. september, NB mandag: Per Anders Nordengen. Tema: «Livsglede i livsalvoret»

17. oktober: Clas Hirsch. Tema: «Demens – den nye folkesykdommen»

14. november: Hans Johan Sagrusten. Tema: «Johannes åpenbaring»

5. desember: Jan Fredrik Heyerdahl. Tema: Kringkastingsorkestret – hele landets orkester i mer enn 75 år


Påmelding: