Lunsjforedrag på Danvik

Lunsjforedrag på Strand har vært svært vellykket. Nå tilbyr vi lunsjforedrag også i Drammen, nærmere bestem på Danvik folkehøgskole.

Kl 12.00: God lunsj
Kl 13.00: Foredrag
Kl 14.15: Kaffe og kaker

23. mars: Arve Hansen: Ukraina. Historien. Menneskene. Krigen.
20. april: Sjur Isaksen: Ulykkelig fred, sviktet kirken krigens tapere?
21. september: Foredragsholder ikke avklart
19. oktober: Foredragsholder ikke avklart
16. november: Foredragsholder ikke avklart