Lunsjforedrag

Lunsjforedrag 17. november og 1. desember må dessverre avlyses.

Planene er snart klare for lunsjforedrag i 2021 og vi kan love mange spennende navn og tema. Følg med.

 

 

En av mange nyheter dette året.

Fire tirsdager i høst inviterer vi til lunsjforedrag med fire spennende temaer og foredragsholdere. Neste foredrag er:

Tirsdag 17. november med tema «Kristen i naturfagsrommet».

Det er Agnar Kvalbein, tidligere rektor på Gjennestad v.g.s. og forsker for Nibio Landvik som holder foredraget. Det er fortsatt noen plasser ledig på dette foredraget, men det er lurt å melde seg på raskt.

Årets siste lunsjforedrag er 1. desember med Einar Lunde. Dette foredraget er fullt, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Lunsjforedragene er fra kl. 12.00 – 15.00.

Kl.12.00: Varmlunsj
Kl.13.00: Foredrag
Kl.14.00: Kaffe og kaker

Påmelding til foredragene gjøres til
gunn.marit.selle@normisjon.no
eller tlf: 406  03 097

Pris: kr.250,- alt inkl.

Iht til smittevernregler er det begrenset med plasser.