Misjonærhistorie fra Vestfold

Den første misjonæren fra Vestfold reiste ut i 1739! Hvor mange som har reist ut som misjonærer fra Vestfold* etter den første, vet vi ikke og det eksakte antallet får vi kanskje aldri. En kartlegging det siste året viser at det er minst 350 personer. Det har vært misjonærer fra alle Vestfolds seks kommuner. Mer enn 30 menigheter og misjonsorganisasjoner har vært med å sende ut, og Vestfold har hatt misjonærer i mer enn 50 land. Det er også i dag misjonærer fra Vestfold som er ute i aktiv tjeneste.

Vestfolds misjonærhistorie er en viktig del av norsk misjonshistorie. Det er en historie om menighetsplanting, om bygging av skoler og sykehus, om hjelp til selvhjelp, om flyktningehjelp, om skriftspråk og oversettelsesarbeid, om offer og forfølgelse og om noen som betalte en for høy pris. Det er historier om de som fikk en livslang tjeneste ute og det er historier om de som mistet livet i det de skulle påbegynne sitt arbeid ute.

Vestfolds misjonærhistorie er en viktig del av Vestfolds egen historie og den lokale historien rundt om i Vestfolds kommuner. Utallige misjonsforeninger har blitt dannet i kjølvannet av arbeidet som ble drevet ute, mange av dem er fremdeles aktive. Det er lokalt avholdt tusenvis av basarer og messer for å samle inn penger til kirker, skoler og sykehus rundt om i verden. Det er historier om misjonærer som satte preg på den bygda de kom fra. Det er historier om de som satte seg ned og skrev og etterlot seg betydelige boksamlinger. Det er de som fikk gatenavn oppkalt etter seg. Det er historien om hun som ble rikskjendis over natten, og det er historien om han som for 120 år siden tok initiativet til å stifte en fotballklubb, en klubb som i dag er denne byens ledende fotballklubb.

*Som misjonær fra Vestfold regnes de som er født og oppvokst i Vestfold, og/ eller som bosatte seg i Vestfold i voksen alder eller etter endt tjeneste ute, og/ eller de som ble sendt ut fra en menighet eller forening i fra Vestfold.