Overnattingsmuligheter

Her ser dere steder det er mulig med felles overnatting. Gi beskjed dersom det er aktuelt. Noen steder er det begrenset plass. Førstemann til mølla.
Overnatting på forsamlingshus koster kr 100,- pr natt.

31. mai – 1. juni: Larvik, ikke felles tilbud, mulig med hotell
1. – 2. juni: Hedrum, Volds Minde, madrass på gulv, 100 kr
2.-3. juni: Kodal, Kirkestua, madrass på gulv, 100 kr
3.-4. juni: Gjennestad v.g.s., 10 sengeplasser, 250 kr
4.-5. juni: Revetal, Våle Menighetshus, madrass på gulv, 100 kr
5.-6. juni: Holmestrand, kystledhytta Ødegårdbua, 8 sengeplasser, 175 kr
6.-7. juni: Horten, ikke noe felles, mulig med hotell
7.-8. juni: Tønsberg, ikke noe felles, mulig med hotell
8.-9. juni: Kjøpmannskjær, Husøy bedehus, madrass på gulv, 100 kr