Renovering av hytter på Strand

Strand ble kjøpt av Indremisjonsselskapet Vestfold krets (nå Normisjon region Vestfold og Buskerud) i 1943. Det ble raskt et samlingssted for kirke – og bedehusfolk fra hele Vestfold. Fremdeles er, og skal, Strand være et leirsted for barn og ungdom og et samlingssted for kirke – og bedehusfolk. Vi ønsker også å legge til rette for at Strand skal være et godt egnet sted for mange andre grupper. I dag leies Strand ut til mange ulike organisasjoner, menigheter, skoler og idrettsforeninger. Det leies også ut til privatpersoner. 

I sitt møte 2. oktober 2023 vedtok regionstyret en totalrenovering av i første omgang tre av hyttene. Hyttene vil få samme størrelse som i dag, men det vil bli lagt inn toalett og dusj på hvert av de fire rommene. Det blir totalt 16 sengeplasser pr. hytte. Den fjerde hytta vil få endret fasade mot sjøen. Vi må derfor vente med den til byggesøknad er godkjent. Vi er også avhengig av å se renoveringskostnadene på de tre første hyttene før vi setter i gang med nummer 4.

Arbeidet med renoveringen av tre hytter starter i november. Gjennestad drift har påtatt seg arbeidet med å være ansvarlig for prosjektet. Fire elever, to lærlinger og to fagpersoner fra skolen vil til daglig jobbe med hytteprosjektet. Vi er glade for at Gjennestad, en av våre egne skoler, har sagt ja til å stille med ressurser til dette prosjektet.

Det siste året har antall gjestedøgn på Strand skutt i været. Foreløpige prognoser for 2024 tyder på at denne utviklingen fortsetter. Med ny-renoverte hytter vil vi kunne tilby gode overnattingsmuligheter til flere.

Både små og store grupper ønsker å leie Strand. Fra mange av våre egne fellesskap i Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, har det kommet ønske om at Strand skal kunne tilby mer fleksible løsninger, der man også kan komme som mindre grupper uten å legge beslag på hele stedet. Regionstyret ønsker å legge til rette for dette.

En plan for videre renovering, ombygging og utvidelse ligger derfor inne i de vedtak som regionstyret gjorde nå i oktober. Planene inneholder blant annet en møtesal nummer to med plass til 45-60 personer. Dette vil gi Strand den fleksibiliteten som er etterlyst fra mindre grupper som ønsker å leie stedet. Møtesalen er tenkt å kobles til dagens dusjbygg, som vil bli utvidet med 90 kvadratmeter tilbygg. Hytte 1 vil bli revet for å gi plass til nybygget. Disse planene krever godkjenning av Sandefjord kommune.

Mer informasjon om renovering, ombygging og utvidelse kan du lese i vårt meldingsblad «Siste nytt fra regionen» og «Strandnytt». Begge blader er det mulig å laste ned fra denne siden.